DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Bydd Wythnos Hinsawdd Cymru 2022

21 Tachwedd - 25 Tachwedd 2022
With Llywodraeth Cymru

Bydd Wythnos Hinsawdd Cymru 2022 yn canolbwyntio ar y penderfyniadau hinsawdd a’r cyfraniad pwysig y gall y cyhoedd eu gwneud er mwyn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Bydd digwyddiad eleni yn ffurfio rhan bwysig o’r ymgynghoriad ar y strategaeth genedlaethol newydd a fydd yn sefydlu’r egwyddorion arweiniol ynghylch sut all y llywodraeth, busnesau a’r cyhoedd gydweithio er mwyn mynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur.

Bydd yr wythnos ei hun yn cynnwys cynhadledd rithiol (21-23 Tachwedd) a rhaglen o ddigwyddiadau ymylol yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru a hyd at 14 Rhagfyr yn unol â chyfnod ymgynghori’r Strategaeth. ​

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig