2 Maw
External

Agor drysau: Gwneud cymorth alcohol yn haws ei gael i bawb

Alcohol Change UK

2 Maw

Dyddiad + Amser

2 Mawrth 2023

12:00 YB - 11:59 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Cynhadledd ar-lein genedlaethol Alcohol Change UK

Nid pobl sydd anodd eu cyrraedd. Nid sydd heb eu cyrraedd

Yn y gynhadledd undydd hon byddwn ni’n clywed gan bobl a chymunedau rydyn ni heb gysylltu â nhw’n dda hyd yn hyn, ac yn dysgu mwy am sut i bontio’r bylchau. Os ydych chi am leihau niwed a gwella bywydau, dyma gynhadledd i chi.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys

  • Yaina Samuels ar wrth-hiliaeth a lleihau niwed
  • Tîm prosiect Dweud ein hanes ar brofiadau Sipsiwn, Roma a Theithwyr o alcohol
  • Shannon Murray ar brofiadau pobl LHDT+ o ddefnyddio sylweddau ac o driniaeth
  • Yr Aelod Seneddol Dan Carden, a Melissa Rice, ar rôl alcohol yn eu bywydau a’u hunaniaeth.

Barn cynadleddwyr ar ein gynhadledd ddiwethaf

  • “Fe fwynheais i’r gynhadledd yma yn fawr a byddaf i’n dweud wrth bobl yn fy sefydliad i ar gyfer y flwyddyn nesaf. Gwerth yr arian, yn sicr.”
  • “Mae amrywiaeth a safon y siaradwyr yng nghynadleddau Alcohol Change UK yn dda bob tro, a doedd cynhadledd eleni ddim yn eithriad.”
  • “Roedd pob cyflwyniad yn werthfawr a dysgais i shwt gymaint.”

Dyddiad + Amser

2 Mawrth 2023

12:00 YB - 11:59 YP

Math

Allanol

Tagiau

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig